Brandwacht

Een groot risico zit vaak in een klein hoekje. Zeker als het gaat om brand. Brandwachten helpen die risico’s te verminderen.

 

Als u werkzaamheden uitvoert waarbij een vergroot risico op brandgevaar bestaat, huurt u via DATO-Carnas uw brandwachten in. De reden daarvoor is dat deze specialisten sneller doortastend handelen bij een beginnende calamiteit.

 

Toezichthoudende instanties zoals de brandweer en overheid stellen strenge eisen aan brandveiligheid. Maar omdat een klein foutje helaas al voldoende kan zijn om een ramp te veroorzaken, zijn onze medewerkers niet alleen in het bezit van een rijks diploma brandwacht 1e klas met natuurlijk EHBO en VCA, maar hebben elk een grote ervaring bij (bedrijfs)brandweerkorpsen en als brandwacht op locaties met hoog risico.

 

Brandwachten van DATO-Carnas zijn volledig toegerust om de meest risicovolle opdrachten uit te voeren. Ons personeel weet precies hoe te handelen bij een beginnende calamiteit maar wat nog belangrijker is, door hun professionaliteit is het risico op een uiteindelijke ramp vele malen lager dan normaal.

iphone nieuw 101