Ontruimingsoefeningen

Brand verspreidt zich vliegensvlug. Weet u hoe u op uw werk het beste kunt vluchten? Dat is vaak een

hele andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen. En weet u hoe u minder mobiele mensen

kunt helpen weg te komen? Oefen uw ontruimingsplan met DATO-Carnas, dan weet u het echt!

 

Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ontruiming. Daarom moet het personeel

worden voorgelicht en geïnstrueerd over de ontruimingsprocedures en het en het ontruimingsplan.

 

Bewaar het ontruimingsplan op een centrale plaats in het bedrijf en zorg ook voor reserve-exemplaren.

Bij een incident moet er immers gebruik van kunnen worden gemaakt.

 

Als er in uw organisatie ook een bedrijfshulpverleningsplan is, stem ontruimingsplan en

bedrijfshulpverleningsplan dan op elkaar af.

 

DATO-Carnas heeft een ruime ervaring in het organiseren en evalueren van ontruimingsoefeningen.

Na een ontruiming zal er een eerste mondelinge evaluatie plaatsvinden die binnen twee weken gevolgd

wordt door een uitgebreide schriftelijke rapportage met daarin de eventuele aanbevelingen.