EHBO herhalingscursus

EHBO’ers moeten jaarlijks laten zien dat ze competent handelen. Met de EHBO Herhalingscursus

worden de EHBO’ers getraind zodat hun diploma geldig blijft.

De EHBO’er is in staat een slachtoffer met (ernstig) letsel of met een stoornis in een zo goed

mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen over te dragen.

 

De EHBO Herhalingscursus duurt 1 dag. De cursisten herhalen kennis en oefenen herkennings- en

uitvoeringsvaardigheid. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken wordt een LOTUS-

slachtoffer ingezet (LOTUS: Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) .

 

Aan bod komen onder meer: stoornissen in het bewustzijn, in de ademhaling, stilstand van de

bloedsomloop, ernstige uitwendige wonden, shock en diverse ernstige letsels, onderkoeling en

oververhitting, vergiftiging, vervoer over korte afstand en verband- en hulpmiddelen.

 

Indien de cursist de EHBO Herhalingscursus met goed gevolg afrondt, wordt zijn EHBO-pas verlengd

en aangetekend in het register van het Oranje Kruis.