Inrichting BHV-organisatie

DATO-Carnas helpt bij het opzetten van de gehele BHV-organisatie binnen uw bedrijf. Daarvoor

heeft DATO-Carnas volgens een vast principe een handleiding opgesteld dat bedoeld is voor alle

niveaus binnen een organisatie. Basis is in feite een continue verbetercyclus, die periodiek doorlopen

moet worden en die de volgende activiteiten omvat:

  •  bepalen van de risico’s via een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  •  bepalen van adequate maatregelen;
  •  maken van een Plan van Aanpak (PvA) met de preventieve maatregelen, om de risico’s adequaat af te dekken;
  •  uitvoeren van het PvA door de maatregelen te implementeren;
  •  controleren en evalueren van het resultaat van de acties en vaststellen of de doelstellingen zijn bereikt;
  •  terugkoppelen en zonodig opnieuw starten bij de inventarisatie van gewijzigde risico’s of hogere beveiligingsambities.

DATO-Carnas kan dankzij jarenlange ervaring voor elke bedrijfstak de gehele BHV-organisatie

opzetten of u daarin adviseren. DATO-Carnas helpt met het opzetten van het BHV-plan en hanteert de

‘lean’- methode, zodat die ook werkelijk gebruikt wordt bij een calamiteit. Er ontstaat een helder

draaiboek dat bij een crisis niet teveel tijd kost om te lezen, waarbij duidelijk is wie welke beslissing

moet nemen, zodat een ontruiming snel georganiseerd kan worden.