Communicatie bij incidenten

Bij een plotseling noodgeval ontstaat vaak een chaotische situatie. Tijdens incidentenbestrijding is de

meest voorkomende problematiek die van de onderlinge communicatie.

 

Onderdeel van diverse trainingen zijn communicatieoefeningen. Ze kunnen bestaan uit eenvoudige

opdrachten zoals het op een juiste wijze bedienen van een portofoon, tot het uitvoeren van complexe

communicatieve handelingen.

 

DATO-Carnas bootst noodgevallen na en hanteert actuele cases van kritieke situaties om uw

medewerkers te leren hoe snel en doortastend te handelen bij plotselinge incidenten. DATO-Carnas

bereidt u in uw communicatie voor op elke noodsituatie.