BHV Basis in 2 dagen

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een persoon binnen een bedrijf die hulp kan bieden bij

calamiteiten. Hij helpt bijvoorbeeld brand blussen, het evacueren van mensen, of biedt EHBO.

 

Het aantal BHV-ers dat dat een bedrijf moet tellen is niet wettelijk voorgeschreven, maar hangt wel af

van het soort bedrijf, van de aard van de werkzaamheden en de omvang van het bedrijf. Voor een

kantoor volstaat een basistraining bedrijfshulpverlening, voor andere bedrijven is een volledige

EHBO-cursus ook een vereiste. Wanneer er een mindervalide werknemer is, dan zal voor iedere

mindervalide werknemer 1 extra BHV-er moeten zijn.

 

DATO-Carnas biedt cursussen en opleidingen voor BHV-ers, voor alle mogelijke bedrijfstakken,

en biedt deze opleiding standaard aan in 2 dagen.

 

De eerste dag zal volledig besteed worden aan Levensreddende Eerste Hulp (LEH), inclusief een

examen. De tweede dag is geheel ingericht voor Brand, ontruiming en communicatie (BOC). Ook

deze dag zal afgesloten worden met een examen.

 

De kandidaten zullen zowel op theoretische kennis worden getoetst als op de praktijk. Als de

aangeleerde vaardigheden op correcte wijze worden uitgevoerd zal het certificaat

BedrijfsHulpVerlener worden afgegeven.