Herhaling BHV

De cursus BHV-herhaling is bestemd voor bedrijfshulpverleners die al een diploma of certificaat

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener hebben, en die wettelijk verplicht zijn hun kennis op te frissen en

uit te breiden. De BHV-cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor

Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Aan bod komen onder meer communicatie bij calamiteiten,

beginnende branden bestrijden, ontruimingen begeleiden, EHBO verlenen en een AED bedienen.

 

De instructeurs van DATO-Carnas hebben een jarenlange ervaring in calamiteitenbestrijding en

hulpverlening en putten voor de herhalingscursus uit hun uitgebreide praktische kennis die ze

overdragen op uw personeel. De BHV-cursussen van DATO-Carnas worden dan ook nooit saai

gevonden of als een verplichting gezien. Uw medewerkers keren enthousiast terug met een pakket

extra kennis waar uw organisatie wat aan heeft.

 

Bij DATO-Carnas kunt u dan ook terecht voor diverse typen bhv-herhalingen. Wij leveren op alle

mogelijke locaties maatwerk die toegesneden zijn op uw specifieke bedrijfsorganisatie.