Ploegleider BHV

Een Ploegleider Bedrijfshulpverlening geeft leiding aan een groep BHV’ers ten tijde van een

calamiteit. Het is belangrijk dat iemand deze coördinerende taak op zich kan en wil nemen. Een

opleiding tot ploegleider is cruciaal voor het effectief functioneren van de bedrijfshulpverlening

binnen uw organisatie.

 

Wie verantwoording draagt voor of zich bezighoudt met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de

eigen organisatie en beschikt over een geldig BHV-certificaat komt in aanmerking voor de opleiding

Ploegleider BHV.

 

Deze opleiding bestaat uit 2 lesdagen waarin alle aspecten aan bod komen die behoren tot de taak van

Ploegleider BHV. De kandidaat oefent aan de hand van 5 mogelijke basisscenario’s.

 

Gedurende beide lesdagen wordt de kandidaat beoordeeld op de praktijkhandelingen die hij verricht.

De opleiding wordt afgesloten met een examen met meerkeuzevragen. Bij goed gevolg ontvangt de

kandidaat het NIBHV Diploma Ploegleider BHV.

 

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 cursisten. De data voor de opleiding Ploegleider BHV

vinden in overleg plaats.