Reanimatie (herhaling)

Een hartstilstand treedt niet alleen op bij mensen met hartfalen. Door een bedrijfsongeval, bij een

waterongeval, bij onderkoeling of door electrocutie, kan het hart van een personeelslid spontaan

stoppen met kloppen.

 

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Als binnen vier tot zes minuten hulp kan worden

geboden, heeft het slachtoffer nog een goede kans. Reanimatie verdubbelt de kans op overleving.

Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED (Automatische Externe Defibrillator)

redt dus levens.

 

Reanimatie is borstcompressie (hartmassage) en beademing. DATO-Carnas biedt u en uw personeel

volledige reanimatiecursussen, inclusief het leren gebruiken van een AED. Bij goed gevolg wordt het

diploma Reanimatie uitgereikt.

Ook biedt DATO-Carnas herhalingstrainingen reanimatie om het diploma geldig te laten houden.