Beheerder Brandmeldinstallatie

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in hun gebouw aan te leggen, dienen ook te

zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Een beheerder brandmeldinstallatie is het eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in

situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de

brandweer om uit te rukken.

 

De beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief

onderhoud van een brandmeldinstallatie.

 

De opleiding van DATO/Carnas volgt nauwkeurig de eisen zoals die staan omschreven in de NEN

2654. De opleiding duurt 1,5 dag en is zeer praktisch opgezet.