Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan bereidt uw onderneming voor op een calamiteit. Hierin staan alle

organisatorische maatregelen beschreven om klaar te zijn voor noodgevallen. Het beschrijft ieders

taken en verantwoordelijkheden: welke procedure er wordt gevolgd bij een ontruiming. Wat er

verwacht wordt van de BHV-ers.

Maar hoe wordt geborgd dat iedereen adequaat reageert bij een noodsituatie? In een kritieke situatie

moet iedereen adequaat kunnen handelen. DATO-Carnas helpt.

 

DATO-Carnas adviseert u daarin tegelijk over de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten. Want

calamiteiten, groot of klein, kunnen een rechtstreekse bedreiging vormen voor die continuïteit.

Opvallend is namelijk dat hiermee vooraf zelden rekening wordt gehouden. Vaak wordt gedacht ‘dat

het alleen maar bij de buren gebeurt’. Is uw bedrijf voorbereid op algemene calamiteiten? Is er op

managementniveau inzicht in de risico’s?

 

DATO-Carnas helpt uw bedrijfsnoodplan door te lichten, procedures te verfijnen en het management

en uw BHV-ers voor te bereiden op onaangename verrassingen die de voortgang van de

bedrijfsactiviteiten bedreigen.